2020.07.08 – 2020.12.31 „Tvarumo link“

Projekto tikslas: Projekto metu per teorinius socialinio verslumo ir praktines kūrybiškumo užduotis ugdyti verslumą, taip pat socialinius – darbo grupėje, kūrybinius – meninius projekto dalyvių gebėjimus. Projekto rezultatai:   Suorganizuotos 9 kūrybinės dirbtuvės (3 grupės po 10 žmonių, po 3 užsiėmimus). Suorganizuoti 3 mokymai apie … Tęskite 2020.07.08 – 2020.12.31 „Tvarumo link“ skaitymą