Vaikų krizių skyrius

Skyriuje užtikrinama kompleksinė pagalba vaikams ir paaugliams, kurie dėl tam tikrų priežasčių atsidūrė socialinės rizikos ir krizinėje situacijoje..

Skyriuje teikiamos šios socialinės paslaugos.

Laikinosios socialinės globos paslauga, kurią sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, pinigų taupymas ir valdymas, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.) laisvalaikio organizavimas.

Esant poreikiui kitos paslaugos (terapinių grupių paslaugos, teisininko) organizuojamos bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis.

Psichologo/psichoterapeuto konsultacijos. Pradžioje atliekamas pirminis psichologinis vertinimas. Pirminės psichologinės pagalbos tikslas – kuriant saugią ir palaikančią aplinką padėti sumažinti vaiko nerimą ir palengvinti adaptaciją pasikeitusioje aplinkoje ir situacijoje. Tokiais atvejais numatomas tolimesnės psichologinės pagalbos poreikis, sudaromas psichologinės pagalbos planas. Vaikui grįžus į šeimą, patekus į įtėvių ar globėjų šeimą, psichologinė pagalba gali būti tęsiama ir toliau.