Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, BĮ Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris padeda užtikrinti asmens duomenų tvarkymo atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

 

Rita Jonaitienė

Teisininkė-duomenų apsaugos pareigūnė

Adresas: Mažeikiai, Laisvės g. 83, LT-89227

Tel. +370 694 34 543

El. paštas dap@mazeikiugloboscentras.lt

 

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant duomenų subjektų prašymo nagrinėjimu, asmens duomenų saugumo pažeidimų vertinimu ir kt.

_________________________________________________________________________________________________

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Asmens duomenų apsauga

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma

Prašymo susipažinti su savo asmens duomenimis forma

Skip to content