„Už kiekvieną žmogų, už kiekvieną vaiką, už kiekvieną šeimą!“

Vizija

Saugi aplinka mūsų paslaugų gavėjams ir ateities kartoms.

Misija

Kuriame aukštos socialinės gerovės paslaugų sistemą.

VERTYBĖS

Bendradarbiavimas. Esame atviri socialiniams partneriams, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vieni kitiems.

Atsakingumas. Mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.

Pagarba žmogui. Mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė. Siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo. Esame jautrūs kito žmogaus situacijai bei tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Inovatyvumas. Esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams. Domimės naujovėmis ir siekiame jas pritaikyti savo darbe. Ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.

Trumpa istorija apie įstaigą

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras – Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 2016m. reorganizavus Mažeikių raj. vaikų našlaičių ir senelių globos namus.  Tai socialinių paslaugų įstaiga, vykdanti  savivaldybės deleguotas funkcijas socialinių paslaugų srityje.

Skip to content