„Už kiekvieną žmogų, už kiekvieną vaiką, už kiekvieną šeimą!“

Vizija

Nuolatos tobulėjanti, profesionaliai ir dinamiškai į paslaugų gavėjų poreikius reaguojanti, atvira visuomenei ir jos naujovėms bei iniciatyvoms socialinių paslaugų įstaiga.

Misija

Organizuota socialinių paslaugų sistema padedanti be tėvų globos likusiam vaikui ir jo šeimai tapti pilnaverčiais visuomenės nariais, kokybiškai funkcionuoti visuomenėje.

VERTYBĖS

Bendradarbiavimas. Esame atviri socialiniams partneriams, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vieni kitiems.

Atsakingumas. Mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.

Pagarba žmogui. Mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė. Siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo. Esame jautrūs kito žmogaus situacijai bei tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Inovatyvumas. Esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams. Domimės naujovėmis ir siekiame jas pritaikyti savo darbe. Ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.

Trumpa istorija apie įstaigą

Šeimos ir vaiko gerovės centras – Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 2016m. reorganizavus Mažeikių raj. vaikų našlaičių ir senelių globos namus.  Tai socialinių paslaugų įstaiga, vykdanti  savivaldybės deleguotas funkcijas socialinių paslaugų srityje .

Įstaigą sudaro šie skyriai:

Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios stacionarios ir nestacionarios vaikų socialinės globos, pagalbos šeimai paslaugos.