Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro vaikų globos skyriaus paskirtis organizuoti ir teikti bendrąsias ir specialiąsias socialinės globos/priežiūros paslaugas vaikams dėl vienokių ar kitokių priežasčių,  netekusiems  tėvų globos. Vaikų skyriuje dirbantys specialistai užtikrina visapusišką vaiko poreikių tenkinimą įvairių specialistų konsultacijas ir pagalbą.


VAIKŲ GLOBOS SKYRIUJE TEIKIAMOS PASLAUGOS:

  • Fiziologinių poreikių užtikrinimas (apgyvendinimas, maitinimas, sveikatos priežiūra, ugdymas);
  • Emocinių poreikių užtikrinimas (susitikimų su tėvais ar artimais giminaičiais organizavimas, turiningas laisvalaikis, emociškai saugi aplinka);
  • Psichologų, psichoterapeutų konsultacijos;
  • Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo konsultacijos;
  • Atsižvelgiant į vaiko poreikius, kitų specialistų konsultacijų organizavimas;
  • Edukacinis lavinimas;
  • Psichosocialinės sveikatos paslaugos.

Skip to content