2020-05-04 organizuotas virtualus video susitikimas

2020-05-04 organizuotas virtualus video susitikimas

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro Globos centro skyriaus darbuotojos stengiasi išsaugoti ryšį su globėjais (rūpintojais) ir padėti palaikyti emocinę pusiausvyrą karantino laikotarpiu.

2020-05-04 organizuotas virtualus video susitikimas, savipagalbos grupė, globėjams auginantiems pradinukus ir susiduriantiems su įvairaus pobūdžio iššūkiais. Globėjai turėjo galimybę išsikalbėti, pasiguosti, išsakyti nuogąstavimus ir pasidžiaugti globojamų vaikų pasiekimais, talentais, gebėjimais.

Susitikimo metu atvirai kalbėtasi tarpusavyje, dalintasi problemų sprendimo būdais, gerąja patirtimi.

 

Ačiū už tarpusavio pasitikėjimą, atvirumą ir rūpestį.

Būkite sveiki!


Mažeikių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro komanda

GIMK skyrius