2020.06.01 – 2022.07.31 „GLOBOJANČIŲ ŠEIMŲ LAVINIMO, SAVIRAIŠKOS BEI BENDRYSTĖS SKATINIMAS“

*Projekto vertė 26 951,52 EUR


Projekto tikslas
Užtikrinti vaikus globojančioms šeimoms teorinių ir praktinių veiklų užsiėmimus, bei fiziškai aktyvų ir turiningą laisvalaikį, tenkinant jų lavinimosi, saviraiškos bei bendravimo poreikius.

Projekto rezultatai
▪️ Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu (2 dienų išvyka su globotiniais), kurių numatytos temos: „Savivertės suvokimas ir vertinimas“, „Pozityvaus elgesio skatinimas“, „Atsakomybės už save skatinimas“, „Lytinio ugdymo klausimai“, „Reagavimas į sunkumus“ padės globėjams lengviau atpažinti ir spręsti iškilusias problemas. Bendraudamos ir dalyvaudamos užsiėmimuose globėjų šeimos gilins socialinius įgūdžius. Įsijungiant ir aktyviai dalyvaujant veiklose bus aktyviai mokomasi dalyvauti bendruomeniniame gyvenime (kurti savo vidinę bendruomenę, o taip pat palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis). Teorinių ir praktinių užsiėmimų įgytos žinios padės vaikams ir globėjams sėkmingai augti drauge ir tolimesniame gyvenime.

▪️ Vaikai, netekę tėvų globos, turi įvairių emocinių ir kitų sutrikimų. Todėl psichologo bus vedami užsiėmimai naudojant interaktyvią sensorinę įrangą ir vandens lovą. Šios priemonės leidžia stimuliuoti pagrindinius pojūčius, per kuriuos vyksta aplinkos pažinimas ir raidos
etapų natūralus atkūrimas ir atsipalaidavimas. Šviesą, garsus ir vaizdus vaikas gali kontroliuoti ir rinktis pats, o tai suteikia savarankiškumo ir pasiekimo jausmą. Matydamas, klausydamas ir liesdamas vaikas stimuliuojamas netiesiogiai kalbėti ar kitaip reikšti savo jausmus ir reakcijas, kurios yra užblokuotos kasdieniniame gyvenime. Visapusiškas apgalvotas stimuliavimas suteikia daugiau erdvės darbui su komunikaciniais įgūdžiais, emociniu raštingumu, psichologiniu ugdymu, elgesio modelio keitimu ir kitais esminiais įgūdžiais.

 

Projekto vykdytojas:

Projekto partneris:

Projektą finansuoja:

„Europos socialinis fondas“

Skip to content