*Projekto vertė 26 951,52 EUR


Projekto tikslas
Užtikrinti vaikus globojančioms šeimoms teorinių ir praktinių veiklų užsiėmimus, bei fiziškai aktyvų ir turiningą laisvalaikį, tenkinant jų lavinimosi, saviraiškos bei bendravimo poreikius.

Projekto rezultatai
▪️ Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu (2 dienų išvyka su globotiniais), kurių numatytos temos: „Savivertės suvokimas ir vertinimas“, „Pozityvaus elgesio skatinimas“, „Atsakomybės už save skatinimas“, „Lytinio ugdymo klausimai“, „Reagavimas į sunkumus“ padės globėjams lengviau atpažinti ir spręsti iškilusias problemas. Bendraudamos ir dalyvaudamos užsiėmimuose globėjų šeimos gilins socialinius įgūdžius. Įsijungiant ir aktyviai dalyvaujant veiklose bus aktyviai mokomasi dalyvauti bendruomeniniame gyvenime (kurti savo vidinę bendruomenę, o taip pat palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis). Teorinių ir praktinių užsiėmimų įgytos žinios padės vaikams ir globėjams sėkmingai augti drauge ir tolimesniame gyvenime.

▪️ Vaikai, netekę tėvų globos, turi įvairių emocinių ir kitų sutrikimų. Projekto lėšomis suremontuotos patalpos ir įrengtas 36,5 kv. m. sensorinis kambarys. Nupirktas sensorinės įrangos komplektas: interaktyvi ir stacionari vaizdo projekcija ant grindų, muzikinė vandens lova. Buvo vedami psichologo užsiėmimai naudojant įsigytas priemones.  Šios priemonės leidžia stimuliuoti pagrindinius pojūčius, per kuriuos vyksta aplinkos pažinimas, raidos etapų natūralus atkūrimas ir atsipalaidavimas. Šviesą, garsus ir vaizdus vaikas gali kontroliuoti ir rinktis pats, o tai suteikia savarankiškumo ir pasiekimo jausmą. Matydamas, klausydamas ir liesdamas vaikas stimuliuojamas netiesiogiai kalbėti ar kitaip reikšti savo jausmus ir reakcijas, kurios yra užblokuotos kasdieniniame gyvenime. Visapusiškas apgalvotas stimuliavimas suteikia daugiau erdvės darbui su komunikaciniais įgūdžiais, emociniu raštingumu, psichologiniu ugdymu, elgesio modelio keitimu ir kitais esminiais įgūdžiais.

***************

Vaikai ir jaunimas pamėgo šias veiklas projekto metu, todėl ir toliau išreiškia individualius pageidavimus lankyti sensorinį kambarį. Dėl galimybės lankyti užsiėmimus sensoriniame kambaryje prašo tėvų, įtėvių, globėjų, senelių ir kitų juos auginančių ir auklėjančių asmenų tartis su įstaiga.

***************

Projekto vykdytojas:

Projekto partneris:

Projektą finansuoja:

„Europos socialinis fondas”

Skip to content