Globos centro skyrius

1
2
3
4

Nuo 2019 metų pradžios dalyvaujame projekte: „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405- 02-0001

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2021.12.31

 

Daugiau informacijos rasite paspaudę ant nuorodos: Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

Projekto organizatoriai, vykdytojai ir partneriai:

ivaikinimo tarnyba
Logo_atokvepis
gimk

2018 m. liepos 1 d.  įvyko Vaikų teisių apsaugos pertvarka. Vienas iš pertvarkos aspektų, kiekvienoje savivaldybėje įsikūrę Globos centrai. Ne išimtis ir Mažeikių rajono savivaldybės pagalba  įkurtas Globos centro skyrius, Bendruomeniniame pagalbos vaikams centre.

Globos centras – tai socialines paslaugas teikianti įstaiga, kurios tikslas – užtikrinti, kad esamiems ir būsimiems globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms ir jų vaikams būtų prieinama ir suteikiama reikalinga pagalba. Esame pasiruošę konsultuoti, tarpininkauti, informuoti, organizuoti Globėjų (rūpintojų) ir  įtėvių mokymus, savipagalbos grupes bei teikti visokeriopą pagalbą.

Norime pasidžiaugti, kad Globos centro skyriaus komanda aktyviai įtraukia ir buria Mažeikių rajono esamus ir būsimus globėjus (rūpintojus) ir įtėvius į bendruomenę.

Siekiame, kad Globos centro skyrius teikiamomis paslaugomis naudosis vis daugiau Mažeikių rajono būsimų ir esamų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių, kuriems reikia pagalbos, žinių, palaikymo.

Siūlome darbą!

 

Tapk BUDINČIU GLOBOTOJU ir prisidėk prie mūsų komandos, kurios pagrindinis tikslas sėkminga valstybinės globos institucijų pertvarka.

Pagrindinis siekis, kad vaikai, kurie neteko tėvų globos, nepatektų į institucinę globą. Budinčio globotojo šeimai  tėvų globos netekusiam vaikui – laikinas prieglobstis ir pagalba. Vaikas patekęs į šeimos aplinką, turi galimybes, gydytis patirtas traumas, mokytis kasdienių socialinių įgūdžių. Budintis globotojas tai asmuo, kuris savo namų aplinkoje laikinai prižiūri vaiką.

Daugiau informacijos paspaudus: TAPK BUDINČIU GLOBOTOJU !