2020.07.08 – 2020.12.31 „Tvarumo link“

Projekto tikslas: Projekto metu per teorinius socialinio verslumo ir praktines kūrybiškumo užduotis ugdyti verslumą, taip pat socialinius – darbo grupėje, kūrybinius – meninius projekto dalyvių gebėjimus.


Projekto rezultatai:

 

  1. Suorganizuotos 9 kūrybinės dirbtuvės (3 grupės po 10 žmonių, po 3 užsiėmimus).
  2. Suorganizuoti 3 mokymai apie socialinį verslumą (po vieną mokymą grupei).
  3. Socialinėje atskirtyje esančių projekto dalyvių įgalinimas veikti (socialine, ekonomine, bendruomenine linkme).
  4. Išaugęs projekto dalyvių užimtumas (esančių ir nesančių socialinėje atskirtyje jaunuolių).
  5. Visuomenei sukurti įvairūs, unikalių dizainų, daugkartinio naudojimo – tvarūs maišeliai (pirkiniams, vaisiams, daržovėms) bei meniškai išpildyti, rankų darbo segtukai.

 

Projekto vykdytojas:

Projektą finansuoja: