Pagalbos šeimai skyrius

Pagalbos šeimai skyriuje vaikams užtikrinama  kompleksinė pagalba, o įvertinus laikinai tėvų globos netekusių vaikų ir jų biologinių šeimų paslaugų poreikį identifikuojamos šeimos funkcionavimą trikdančios problemos ir ieškoma pagalbos būdų. Pagrindinis tikslas – pašalinti arba minimalizuoti priežastis dėl kurių vaikas laikinai negali gyventi savo biologinėje šeimoje

Skyriuje teikiamos šios socialinės paslaugos:

Mediacija

Psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas

Globėjų paieška

Skip to content