Vaikų globos skyrius

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro vaikų globos skyriaus paskirtis organizuoti ir teikti bendrąsias ir specialiąsias socialinės globos/priežiūros paslaugas vaikams dėl vienokių ar kitokių priežasčių,  netekusiems  tėvų globos. Vaikų skyriuje dirbantys specialistai užtikrina visapusišką vaiko poreikių tenkinimą įvairių specialistų konsultacijas ir pagalbą

Vaikų globos skyriuje teikiamos paslaugos:

Fiziologinių poreikių užtikrinimas (apgyvendinimas, maitinimas, sveikatos priežiūra, ugdymas);

Emocinių poreikių užtikrinimas (susitikimų su tėvais ar artimais giminaičiais organizavimas, turiningas laisvalaikis, emociškai saugi aplinka);

Psichologų, psichoterapeutų konsultacijos;

Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo konsultacijos;

Atsižvelgiant į vaiko poreikius, kitų specialistų konsultacijų organizavimas;

Edukacinis lavinimas;

Psichosocialinės sveikatos paslaugos.

Skip to content