Vaikų skyrius

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro Vaikų skyriaus  paskirtis organizuoti ir teikti bendrąsias ir specialiąsias socialinės globos/priežiūros paslaugas vaikams dėl vienokių ar kitokių priežasčių,  netekusiems  tėvų globos. Vaikų skyriuje dirbantys specialistai užtikrina visapusišką vaiko poreikių tenkinimą įvairių specialistų konsultacijas ir pagalbą

Vaikų skyriuje teikiamos paslaugos:

fiziologinių poreikių užtikrinimas (apgyvendinimas, maitinimas, sveikatos priežiūra, ugdymas);

emocinių poreikių užtikrinimas (susitikimų su tėvais ar artimais giminaičiais organizavimas, turiningas laisvalaikis, emociškai saugi aplinka);

psichologų, psichoterapeutų konsultacijos;

socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo konsultacijos;

atsižvelgiant į vaiko poreikius, kitų specialistų konsultacijų organizavimas;

edukacinis lavinimas