Atvejo vadybos ir socialinių paslaugų šeimai skyrius

ATVEJO VADYBA IR SOC. PASLAUGOS ŠEIMOMS:

Atvejo vadybos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaiko ir jį auginančios (-ių) atstovo (-ų) pagal įstatymą ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) (toliau – šeima), fizinio asmens, vykdančio vaiko laikinąją priežiūrą, atvejo vadybos inicijavimo ir taikymo, atvejo nagrinėjimo, pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikių vertinimo, kompleksinės pagalbos plano sudarymo ir įgyvendinimo, šeimos stebėsenos, pagalbos plano priežiūros, atvejo vadybos proceso užbaigimo, atvejo vadybos koordinavimo savivaldybėje tvarką.

 

Skip to content