Mokymai

Šiuo metu formuojama nauja mokymų grupė pagrindinių globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa GIMK.


   

Globos centro komanda