Mokymai

GIMK –  globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.


Ši  programa atstovauja tėvų globos netekusio vaiko interesus. Naujoji šeima, globėjų ar įtėvių, turi sukurti visas sąlygas globos netekusiam vaikui susivokti, išgyventi šeimos netektį, padėti įveikti vaikui jo raidos sutrikimus ir kurti palankias sąlygas vaiko emociniam, fiziniam augimui ir asmenybės brandai.

GIMK mokymai privalomi visiems, norintiems tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais, norintiems steigti šeimynas, išskyrus artimuosius giminaičius. Mokymai organizuojami grupėje, trunka apie 3 val.

Baigus mokymams, ruošiama išvada dėl pasirengimo tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais, steigti šeimyną. Išvadų rengimui rekomenduojami ne mažiau nei 2-4 individualūs susitikimai su pareiškėjais (naudojamas klausimynas, kalbama apie motyvaciją, motyvacijos ir gebėjimų studija).  Atestuoti tarnybos darbuotojai, bendradarbiaudami su pareiškėjais, įsivertina būtinus penkis gebėjimus:

  1. Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
  2. Vaiko raidos poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas;
  3. Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas;
  4. Pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
  5. Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

Susipažinę su atestuotų specialistų išvadomis, parašo savo komentarą bei pasirašo.

Mokymų dalyviai atlieka namų darbus, kuriuos vėliau aptaria ir analizuoja kartu su atestuotais socialiniais darbuotojais individualių ir/ar grupinių užsiėmimų metu.

Dėl išsamesnės informacijos ir išankstinės registracijos kreipkitės į tarnybos atestuotus asmenis el. p. gimk6@mazeikiugloboscentras.lt, arba telefonu +370 695 55 718.


GIMK komanda

Skip to content