Mokymai

DĖMESIO !

Informuojame, kad karantino, kurį paskelbė visoje šalyje laikotarpiu, nauja globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymų pagal GIMK programas grupė neformuojama.

 

Pagrindiniai globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymai pagal GIMK programą bus tęsiami, kai bus paskelbta karantino pabaiga. Karantinui užsitęsus, mokymai bus vedami nuotoliniu būdu.


   

Saugokime vieni kitus !

Globos skyriaus komanda.