Prevencinių socialinių paslaugų skyrius

KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI TAI RINKINYS PASLAUGŲ, SKIRTŲ ASMENS (ŠEIMOS), PATYRUSIO (-IOS) SUNKUMŲ, GEBĖJIMAMS SAVARANKIŠKAI SPRĘSTI IŠKILUSIAS PROBLEMAS, SIEKIANT ATEITYJE IŠVENGTI GALIMŲ DIDESNIŲ SOCIALINIŲ PROBLEMŲ IR (AR) SOCIALINĖS RIZIKOS.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

 • Organizuoti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą;
 • Informuoti asmenis (šeimas), bendruomenę apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai, konsultuoti juos šių paslaugų teikimo klausimais;
 • Informuoti tikslines grupes apie kitas aktualias savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines paslaugas, vykdomas programas ir (ar) kitą socialinę paramą;
 • Organizuoti bendruomenės įsitraukimą į pagalbos asmenims (šeimoms) organizavimą ir (ar) teikimą;
 • Plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
 • Skelbti informaciją apie vykdomą veiklą (funkcijas, teikiamų kompleksinių paslaugų šeimai turinį) savo interneto svetainėje;
 • Šeimos konferencija.

Paslaugos:

 • Individualios ir grupinės konsultacijos;
 • Savitarpio pagalbos grupės asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ie (ar) šeimoje;
 • Socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams;
 • Tėvystės mokymai;
 • Šeimos mediacija;
 • Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose;
 • Pavežėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas, jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (ar asmeniniu transportu);
 • Vaikų priežiūros paslauga (norintiems dalyvauti veiklose, bet neturintiems kur palikti savo mažamečių vaikų).
2>
Scrolling Image Frame
MOKYMAI VAIKAMS ir TĖVAMS:
 • „DRAMBLYS“ – emocinio intelekto ir socialinių kompetencijų ugdymas;
 • „EQUIP“ – kognityvinė elgesio korekcijos programa;
 • „KIMOCHIS“ – jaunesnio amžiaus vaikų socialinio-emocinio ugdymo programa;
 • Grupės vaikams išgyvenantiems skyrybas;
 • Intervencinė programa smurto kaltininkams šeimoje;
 • Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programa;
 • Bendratėvystės grupių tėvams, išgyvenantiems skyrybas mokymai;
 • Pozityvios tėvystės mokymai.

KUR KREIPTIS?

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, Mažeikiai, Laisvės g. 83, LT-89227

Tel.: +370-443-20110

El.p.: info@mazeikiugloboscentras.lt

 

Prevencinių socialinių paslaugų organizatorė – Justina Skunsmonienė

Mob.: +370-605-88900

El.p.: bsn@mazeikiugloboscentras.lt

Darbo laikas: I-IV 8:00 – 16:45; V 8:00 – 15:30

Pietų pertrauka: 12:00 – 12:30

Skip to content