Svečiuose – Plungės rajono soc. paslaugas teikiančios įstaigos, administracijos atstovai.

Svečiuose – Plungės rajono soc. paslaugas teikiančios įstaigos, administracijos atstovai.

Gera bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi, kurti naujus ryšius ir tobulėti…

Bendruomeninis pagalbos vaikams centras džiaugiasi sulaukęs svečių iš Plungės. Įstaigoje viešėjo Plungės rajono socialines paslaugas teikiančios įstaigos bei rajono  administracijos atstovai. Dalintasi supratimais, džiaugsmais, iššūkiais, galimybėmis augti ir skatinti bendruomeniškumą. Aptartos bendradarbiavimo galimybės, tarpinstitucinės komunikacijos tąsa.

 

Kelios akimirkos iš 2020.02.26 vykusio susitikimo: