2020-08-18 Centro darbuotojai gilino kompetencijas

2020-08-18 Centro darbuotojai gilino kompetencijas

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojai 2020-08-18 Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje gilino žinias ir kompetencijas tema „Vaikų globos namų vaidmuo rengime globai (rūpybai) įvaikinimui šeimoje. Globėjo (rūpintojo) teisės ir pareigos, vaiko interesų atstovavimas“. Praktinių užsiėmimų metu turėjo galimybę teorines žinias pritaikyti kasdienėje darbinėje veikloje, pasidalinti turima patirtimi, pabendrauti su kituose miestuose dirbančiais kolegomis.

– Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro komanda

 Skip to content