2021–2022 m. „ŠVIESK“

2021–2022 m. „ŠVIESK“

20212022 m. „ŠVIESK“

 

*Projekto vertė 995,77 EUR

Asociacijos „International Women’s Association OF Vilnius“ rengto renginio „Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė“ surinktomis lėšomis finansavimas

Projekto tikslas

Pagerinti Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro lauko teritorijos apšvietimo situaciją

Projekto rezultatai

Dalinai suremontuotas lauko apšvietimas Laisvės g. 83 esančioje teritorijoje.

 

Projektą vykdytojas:

Projekto finansuoja:Skip to content