Baigėsi „Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo“ programa

Baigėsi „Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo“ programa

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre, jau užbaigti „Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programos“ mokymai, kurie truko 14 savaičių. Šių užsiėmimų metu buvo stiprinamas vaikų ir tėvų  ryšys, bendravimas, tarpusavio sutarimas, problemų sprendimas, aptartos šeimos stiprybės bei silpnybės, vaiko prisitaikymas mokykloje, santykiai su bendraamžiais. Tėvams padėta rasti sprendimus konfliktiškose situacijose su vaikais. Grupinių užsiėmimų metu padėta spręsti tarpusavio konfliktus, išsakyti savo nuomonę. Džiaugiamės ir didžiuojamės vaikų ir tėvų aktyviu dalyvavimu, atviru bendravimu bei pasitikėjimu. „Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programos“ mokymų dalyviams buvo įteikti pažymėjimai.Skip to content