Dalijamės apie įstaigos socialinių darbuotojų darbą

Dalijamės apie įstaigos socialinių darbuotojų darbą

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro socialinėms darbuotojoms su šeimomis tenka nemenka užduotis dirbti ir teikti pagalbą sunkumus patiriančioms šeimoms, užtikrinti vaikų saugumą, jų gerovę ir visos šeimos efektyvų funkcionavimą.
Dirbančioms ir sprendžiančioms paslaugų gavėjų problemas, kiekvieną dieną tenka susidurti su naujais iššūkiais, skirtingais žmonėmis, kurie turi skirtingas nuostatas, patirtis ir įpročius. Kiekvienai paslaugų gavėjų šeimai pritaikyti universalų sprendimą yra sudėtinga ir čia gimsta socialinių darbuotojų išmonė : įtaigūs žodžiai, nesumeluotas nuoširdus rūpestis…Kiekvienu atveju ieškome sprendimo ir priėjimo prie pačių sudėtingiausių aplinkybių norėdami pasiekti geriausių rezultatų….
Per šį 2023 m. pusmetį, socialinių darbuotojų ir klientų bendrų tikslų dėka, 20-čiai šeimų nuspręsta nebeteikti ilgalaikių socialinių paslaugų.
Ženklūs pokyčiai šeimų gyvenime, įgyti, atnaujinti kasdieniai gyvenimo įgūdžiai užtikrina tolimesnį savarankišką šeimų funkcionavimą.

 Skip to content