Globos centrui skirtas naujas automobilis

Globos centrui skirtas naujas automobilis

 „Išeina metai… Tik lieka pėdos – prasmingi būties ženklai. Ir vėl pradžia… Ir vėl gyvenimą pradėsime nuo Vilties, Tikėjimo, Svajonių…“
Vienas iš šventinių džiaugsmų 2019-12-10 Bendruomeninio pagalbos vaikams centro Globos centro skyriui perduotas ilgai lauktas naujas automobilis „Suzuki Vitara“. Automobiliu vyksime lankyti ir teikti reikalingą pagalbą globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų šeimoms.
Automobilis globos centro skyriui skirtas pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vykdomą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405- 02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Prie automobilio finansavimo prisidėjo Mažeikių rajono savivaldybė sudarydama didesnes galimybes lankyti šeimas sunkiai pravažiuojamose kaimo vietovėse. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie paslaugų kokybės gerinimo Mažeikių rajone.
Supratingumas, pagalba, rūpestis tai tikri dalykai, kurie turi didžiausią vertę ir skatina mus dar labiau stengtis ir tobulėti.
Dėkojame Mažeikių rajono savivaldybės merui Vidmantui Macevičiui, vicemerei Sigutei Bernotienei, Socialinės paramos skyriaus vedėjai Jolantai Kekytei už dalyvavimą perduodant automobilį centrui.