Mokymai

Mokymai

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro Globos centro skyriuje 2019-10-29 baigti Pagrindiniai globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymai pagal GIMK programą. Mokymus baigė 7 asmenys.
Bendruomeninio pagalbos vaikams centro direktorė įteikdama baigusiems pažymėjimus sveikino prisijungus prie globos ir įvaikinimo sistemos, pagilinus žinias. Informavo apie tolimesnes globos centro skyriaus paslaugas, siūlė jomis naudotis, linkėjimo sėkmingo bendradarbiavimo.
Informuojame, kad nuo 2019-11-06 pradedami vesti specializuoti globėjų (rūpintojų) budinčių globotojų ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymai pagal GIMK programą.