Nuotolinė, metodinė-praktinė diskusija „Kompleksinė pagalba šeimai. Galimybės ir iššūkiai.“

Nuotolinė, metodinė-praktinė diskusija „Kompleksinė pagalba šeimai. Galimybės ir iššūkiai.“

2020 m. gruodžio 10 d. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro, atvejo vadybos ir socialinių paslaugų šeimoms skyrius, surengė nuotolinę, metodinę-praktinę diskusiją „Kompleksinė pagalba šeimai. Galimybės ir iššūkiai.“ Praėjus 2 metams nuo Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos, kilo natūralus poreikis aptarti šiandieninę situaciją pagalbos šeimai srityje ir įvertinti jos pokyčius, su kolegomis iš kitų rajonų.
  • Diskusijoje dalyvavo Telšių apskrities: Mažeikių, Telšių, Plungės ir Rietavo savivaldybių socialinių paslaugų centrų specialistai ir administracijos atstovais, kurie diskutavo apie pertvarkos pliusus ir minusus, keitėsi nuomonėmis bei dalinosi darbine patirtimi, ir pastebėjimais apie tai, kaip pertvarka palietė ne tik šios srities specialistus, bet taip pat ir visuomenę, o ypač vaikus auginančias šeimas.
  •  Diskusijos metu išryškėjo, kad visuomenė per mažai žino apie atvejo vadybos procesą ir jos tikslą – padėti šeimos įveikti kilusius sunkumus, kurie vienaip ar kitaip paliečia šeimoje augančių vaikų tieses ir teisėtus interesus.
  •  Visi vieningai pritarė, kad trūksta konstruktyvaus dialogo ne tik su visuomene, bet taip pat ir su socialiniais partneriais (NVO, vietos bendruomenėmis, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigomis ir pan.) teikiančiais arba galinčiais teikti pagalbą šeimoms.
  •  Pasak Mažeikių rajono šeimos ir Vaiko gerovės centro direktorės Daivos Meškienės, didesnių pokyčių sulauktume tik tada, kai socialiniai partneriai į pagalbos šeimai procesą įsitrauktų savo noru, o ne per prievartą.
  •  Ir kaip pastebėjo diskusijos dalyviai, pokyčiai, kurių siekė pertvarka, vyksta, tačiau dar anksti vertinti ar visos jos priemonės atitinka pertvarkos tikslus ir lūkesčius. Todėl diskusijos dalyviai norėtų, kad visuomenė išgirstų pagrindinę žinią, jog stipri šeima yra ta, kuri nebijo kreiptis pagalbos.
Nuotraukoje gali būti: 1 asmuo, ekranas, nešiojamas kompiuteris ir viduje