PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“.


Projekto poreikis.

Siekiant labiau išvystyti socialines paslaugas bendruomenėje Mažeikių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje“. Įgyvendinant projektą numatoma įsigyti namą Mažeikių mieste ir pritaikyti jį specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Gyvendami mažoje, šeimos modelio namų aplinkai artimoje bendruomenėje vaikai turės geresnes sąlygas integruotis į visuomenę, formuoti tinkamus socialinius įgūdžius.


Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos.

Projekto metu sukurtos infrastruktūros priežiūrą ir eksploatacijos išlaidų finansavimą užtikrins Mažeikių rajono savivaldybė savo lėšomis ir atsakingų darbuotojų dėka. Už atnaujintos ir įsigytos infrastruktūros tinkamą naudojimą bus atsakinga  biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras.


 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Nr. 08.1.1-CPVA-V-427

Oficialų dokumentą galite peržiūrėti paspaudę ant nuorodos: PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“Skip to content