Tarpinstitucininis susitikimas. Geroji patirtis, siekiai ir lūkesčiai, aptartos einamųjų metų sėkmės, nesėkmės, kiti klausimai.

Tarpinstitucininis susitikimas. Geroji patirtis, siekiai ir lūkesčiai, aptartos einamųjų metų sėkmės, nesėkmės, kiti klausimai.

Gruodžio 10 dieną, Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Daiva Meškienė, direktorės pavaduotoja Rima Mažutienė, Pagalbos šeimai skyriaus vadovė Neringa Norvaišaitė – Baranauskienė, dalyvavo tarpinstituciniame susitikime su Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresniąja patarėja Gintare Noliūte, Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja Inga Raupiene, vyriausiąja specialiste Raimonda Želvyte, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos specialistais – Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore Rasa Dargvainiene, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialiste Vita Motuzaite.

Susitikimo metu dalintasi gerąja patirtimi, siekiais ir lūkesčiais, aptartos einamųjų metų sėkmės ir nesėkmės bei kiti klausimai.  Bendradarbiavimas itin svarbus siekiant bendrų tikslų, kadangi kokybiška socialinė paslauga – tai didesnės ar mažesnės žmonių grupės darbo rezultatas.