Tarptautinė konferencija

Tarptautinė konferencija

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro direktorė Daiva Meškienė ir pavaduotoja Rima Mažutienė 2019-11-25 dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Įtraukusis švietimas- trūkstamos jungtys‘‘. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie įtrauktį švietime, analizuojamos galimybės ir iššūkiai. Naudingų pastebėjimų ir patarimų apie vaikų, turinčių specialiuosius poreikius ugdymo (si) poreikių užtikrinimą gavome iš užsienio šalių lektorių suomių bei airių specialistų.