Primename, kad šiuo sunkiu laikotarpiu, kai visoje Lietuvoje paskelbtas karantinas, kyla įtampa, baimė bei nerimas.  Emocijos gali persiduoti ir jūsų šeimai, vaikams. Tam, kad būtume susitelkę ir nepalūžtume, rekomenduojame pasinaudoti nemokamomis anoniminėmis psichologų konsultacijomis telefonu. „Tėvų linija“ aktyvi darbo dienomis nuo 11 iki 13 val....

Informuojame, kad reaguodami į įvykius visuomenėje ir kasdien gaunamas Mažeikių rajono savivaldybės rekomendacijas, Bendruomeninio pagalbos vaikams centre ir visuose jo skyriuose, nuo 2020-03-16 iki 2020-03-30 SKELBIAMAS KARANTINAS. Laikantis Mažeikių rajono savivaldybės rekomendacijų, Bendruomeninio pagalbos vaikams centre - DRAUDŽIAMAS gyventojų lankymas. Interesantams ir paslaugų gavėjams, negyvenantiems įstaigoje, paslaugos...

Miela Globos centro skyriaus bendruomene, Informuojame, kad reaguodami į įvykius visuomenėje ir kasdien gaunamas Mažeikių rajono savivaldybės rekomendacijas GLOBOS CENTRO SKYRIUJE nuo 2020-03-16 iki 2020-03-30 SKELBIAMAS KARANTINAS. Lankymasis šiuo laikotarpiu įstaigoje DRAUDŽIAMAS. Paslaugos teikiamos nuotolinėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ir kt.). Primename Globos centro skyriaus darbuotojų kontaktus: Daiva...

Išskirtinai nuostabūs grupės Kedrostubùras vyrukai sugrįžta į Mažeikius ir jau vasario 14 dieną drebins Atviros jaunimo erdvės sceną. Juk AJE gimtadienis ! Juk Meilės diena ! Juk Kedrostubùras ! Grupė į muzikos scenas išplaukė 2018 metų pradžioje dalyvaudami Tamsta klubo rengiamame jaunų grupių konkurse Garažas’18 ir praėję į finalą...

Gruodžio 12 dieną, Bendruomeniniame pagalbos vaikams centre, vyko padėkos vakaras vaikus globojančioms šeimoms. Koncertą dovanojo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos mokiniai. Nuoširdžius padėkos žodžius tarė Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė Lina Rimkienė, vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Inga Raupienė, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorė Vaida...

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro direktorė Daiva Meškienė ir pavaduotoja Rima Mažutienė 2019-11-25 dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje "Įtraukusis švietimas- trūkstamos jungtys‘‘. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie įtrauktį švietime, analizuojamos galimybės ir iššūkiai. Naudingų pastebėjimų ir patarimų apie vaikų, turinčių specialiuosius poreikius ugdymo (si)...

Skip to content