Author: MGCadmin

Gruodžio 12 dieną, Bendruomeniniame pagalbos vaikams centre, vyko padėkos vakaras vaikus globojančioms šeimoms. Koncertą dovanojo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos mokiniai. Nuoširdžius padėkos žodžius tarė Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė Lina Rimkienė, vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Inga Raupienė, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorė Vaida...

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro direktorė Daiva Meškienė ir pavaduotoja Rima Mažutienė 2019-11-25 dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje "Įtraukusis švietimas- trūkstamos jungtys‘‘. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie įtrauktį švietime, analizuojamos galimybės ir iššūkiai. Naudingų pastebėjimų ir patarimų apie vaikų, turinčių specialiuosius poreikius ugdymo (si)...

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro globotiniai lydimi įstaigos atsakingų darbuotojų 2019-11-22 dalyvavo susitikime-konferencijoje ,, Sveika gyvensena- pagrindas sėkmingam gyvenimui‘‘, kuri vyko Vilniaus televizijos bokšte. Konferencijos dalyviai klausė įvairių pranešimų jaunimui aktualiomis temomis bei bendravo tarpusavyje. Didžiausią įspūdį paliko atskirų atlikėjų ir grupių pasirodymai bei ekskursija po...

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro Globos centro skyriuje 2019-10-29 baigti Pagrindiniai globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymai pagal GIMK programą. Mokymus baigė 7 asmenys. Bendruomeninio pagalbos vaikams centro direktorė įteikdama baigusiems pažymėjimus sveikino prisijungus prie globos ir įvaikinimo sistemos, pagilinus žinias. Informavo apie...

Spalio 15 dieną atviroje jaunimo erdvėje lankėsi Merkelio Račkausko III gimnazijos klasės moksleiviai. Užsiėmimo metu vykdytas praktinis užsiėmimas - meno dirbtuvės. Ačiū už įsimintiną laiką kartu ! Mokyklas kviečiame jungtis, bendradarbiauti ir klasės valandėlių laiko nepabijoti perkelti po atviros jaunimo erdvės stogu. Patikiname – bus įdomu ir...

Skip to content